Algemene voorwaarden met klantinformatie
---------------------------- ----------------- ------------------------


Inhoudsopgave
- ----
1. Toepassingsgebied
2. Contractsluiting
3. Herroepingsrecht
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
6. Eigendomsvoorbehoud
7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
8. Toepasselijk recht
9. Alternatieve geschillenbeslechting


1) Toepassingsgebied
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van 7Performance (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") sluit met de verkoper met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen dat noch aan hun commerciële noch aan hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Contractsluiting
2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen .
2.2 De klant kan het aanbod accepteren via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.
2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
- door het leveren van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of- door de klant te vragen te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.
Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de bovengenoemde alternatieven komt eerst samen rijden. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.
2.4 Bij de keuze de betalingsmethode " PayPal Express" de betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua /useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privacywax- vol.Als de klant "PayPal Express" als betaalmethode selecteert tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit. In dit geval verklaart de verkoper al akkoord met het aanbod van de klant op de tijd waarin de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit.
2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper nadat het contract is gesloten en naar de klant is verzonden. Het verzenden van zijn bestelling in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief). Verder maakt de verkoper de contracttekst niet toegankelijk.
2.6 Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen . Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer als onderdeel van het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.
2.7 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor de totstandkoming van het contract .
2.8 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met het verwerken van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.

3) Recht van herroeping
3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging ervan een individuele keuze of bepaling van de consument is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument; de producten van WEED - SHIRT zijn niet geprefabriceerd en geen massa- of voorraadartikelen. Elk artikel dat u op de webshop www.weed-shirt.de koopt is een eenmalige productie en wordt bedrukt volgens aan de eisen van de klant.

WEED SHIRT geeft geen restitutie tenzij:

  • Het product is verkeerd afgedrukt
  • het product is beschadigd (exclusief beschadiging tijdens levering)
  • Het product komt niet overeen met de conformiteitsinformatie (bijv. de afgedrukte afbeelding is onjuist of misplaatst, het product heeft de verkeerde maat, kleur of type, enz.).

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen de totale prijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de respectievelijke productbeschrijving.
4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan ​​waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die zijn voor rekening van de klanten. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor geldovermakingen door kredietinstellingen (bijv.transferkosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook ontstaan ​​in verband met de geldovermaking als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.
4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua /useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privacywax-full.
4.5 Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een geactiveerde online bankrekening hebben voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsopdracht bevestigen aan "SOFORT". De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. De klant heeft toegang tot meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT"-betaalmethode op internet op https://www.klarna.com/sofort/.
4.6 Bij het selecteren van een betalingsmethode die wordt aangeboden via de " Betalingsverwerking van de betalingsdienst van Shopify Payments via de betalingsdienstaanbieder Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: "Shopify"). De individuele betaalmethoden die via Shopify worden aangeboden, worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper. Voor het verwerken van betalingen kan Shopify gebruik maken van andere betaaldiensten waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op internet op https://www.shopify.de/payments.
4.7 Als de creditcard-betaalmethode is geselecteerd, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van het contract. De creditcard-betaalmethode wordt verwerkt in samenwerking met secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag) waaraan de aanbieder zijn betalingsvordering toewijst. secupay AG int het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. In geval van overdracht kan betaling aan secupay AG alleen met schuldverlossende werking worden gedaan. De creditcard wordt direct na verzending van de bestelling van de klant in de onlineshop belast. Zelfs als de betalingsmethode creditcardbetaling via secupay AG is geselecteerd, blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijvoorbeeld over de goederen, levertijd, verzending, retouren, klachten, annuleringsverklaringen en verzendingen of creditnota's.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden
5.1 Goederen worden per post afgeleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend. In afwijking hiervan is, indien de betalingsmethode PayPal is gekozen, het afleveradres dat door de klant bij PayPal is opgeslagen op het moment van betaling bepalend.
5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarom de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de kosten die de verkoper hierdoor redelijkerwijs moet maken.Dit geldt niet voor de kosten voor de levering als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent.Als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper van toepassing op de retourkosten.
5.3 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud
Als de verkoper vooruitbetalingen doet, hij behoudt zich het recht voor dit te doen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald. Eigendom van de geleverde goederen.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
7.1 Indien het gekochte artikel defect is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.
7.2 Afwijking hiervan geldt voor gebruikte goederen: Claims voor gebreken zijn uitgesloten als het gebrek slechts één jaar optreedt na levering van de goederen. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden gesteld. De verkorting van de aansprakelijkheidstermijn tot één jaar is echter niet van toepassing
- voor zaken die in overeenstemming met hun gebruikelijke bestemming voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt,- voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant, evenals
- in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen.
7.3 De klant wordt verzocht de geleverde goederen terug te sturen om bij de bezorger over duidelijke transportschade te klagen en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele claims voor gebreken.

8) Toepasselijk recht
Dit geldt voor alle wettelijke relaties tussen de partijen Wet van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van de wetten op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft niet wordt ingetrokken.

9) Alternatief geschillenbeslechting
9.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Die Het platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.
9.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

****************************** *************** *********************************** *********** ***********

Status Algemene Voorwaarden november 2021

.