Privacybeleid

1. PRIVACY IN EEN OOGOPSLAG

ALGEMENE OPMERKINGEN

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan z zijn. B. be gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch vastgelegd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat vermeld. Verder heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt onder bepaalde omstandigheden ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Details vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming onder "Recht op beperking van de verwerking".

ANALYSE-TOOLS EN TOOLS VAN DERDEN

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; surfgedrag kan niet naar jou worden herleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en uw mogelijkheden om bezwaar te maken vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. hosting

EXTERNE HOSTING

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kan v. a. omgaan met IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art 6 (1) (f) AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Sluiten van een contract voor orderverwerking

Om een ​​gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een orderverwerkingscontract met onze hoster gesloten.

3 Algemene informatie en verplichte informatie

PRIVACY

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook legt ze uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

OPMERKING OVER VERANTWOORD KANTOOR

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

lobelano Media
Lars Joppich
Kreuzweg 18
56203 Höhr-Grenzhausen

Telefoon: +49 163 2611037

E-mail: info@weed-shirt.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

HERROEPING VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

RECHT VAN BEZWAAR TEGEN GEGEVENSVERZAMELING IN BIJZONDERE GEVALLEN EN DIRECTE RECLAME (ART. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT DATA PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ UITGEBREIDE REDENEN KUNNEN BEWIJZEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BEZWAAR, RECHTEN EN VRIJHEID OVERSCHRIJDEN VOLGENS ARTIKEL 21 (1) AVG).

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GERELATEERD AAN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

RECHT VAN BEROEP BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht op beroep laat andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen onverlet.

RECHT OP DATA PORTABILITEIT

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen.Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is

SSL of. TLS-ENCRYPTIE

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

VERSLEUTTE BETALINGSTRANSACTIES OP DEZE WEBSITE

Als er een verplichting is om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) te sturen na het sluiten van een op vergoedingen gebaseerd contract, zijn deze gegevens vereist voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties met de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

BEKENDMAKING, VERWIJDERING EN RECTIFICATIE

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens te allen tijde. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen heeft over persoonsgegevens.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken in plaats van verwijdering.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21 (1) AVG, moeten uw en onze belangen worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

BEZWAAR TEGEN PROMOTIONELE E-MAILS

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal is hierbij verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals als spam e-mails .

4. Gegevensverzameling op deze website

COOKIES

Sommige websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Indien andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

SERVERLOGBESTANDEN

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

CONTACTFORMULIER

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. We zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG verwerkt als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als hiernaar werd gevraagd.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

VRAGEN PER E-MAIL, TELEFOON OF FAX

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw verzoek. We zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG verwerkt als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) en/of op onze legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 Lit. f AVG), aangezien we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt gestuurd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

REGISTRATIE OP DEZE WEBSITE

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt aangemeld. De verplichte informatie die bij de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

In het geval van belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen we het e-mailadres gebruiken dat tijdens de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de door registratie tot stand gebrachte gebruikersrelatie en, indien nodig, het aangaan van verdere contracten (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

VERWERKING VAN GEGEVENS (KLANT- EN CONTRACTGEGEVENS)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen na te komen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

GEGEVENSVERZENDING BIJ SLUITING VAN EEN CONTRACT VOOR ONLINE WINKELS, DEALERS EN VERZENDING VAN GOEDEREN

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat is belast met de levering van de goederen of de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht.Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lid b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

5. Sociale media

PLUGINS VOOR SOCIALE MEDIA MET SHARIFF

Op deze website worden plug-ins van sociale media gebruikt (bijv. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plug-ins meestal herkennen aan de respectieve logo's van sociale media. Om de gegevensbescherming op deze website te waarborgen, gebruiken we deze plug-ins alleen in combinatie met de zogenaamde "Shariff"-oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de op deze website geïntegreerde plug-ins gegevens naar de betreffende provider overdragen wanneer u de site voor het eerst bezoekt.

Een directe verbinding met de server van de provider wordt alleen tot stand gebracht (toestemming) wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken. Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de betreffende aanbieder het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

Het activeren van de plug-in betekent toestemming in de zin van artikel 6(1)(a) AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst.

FACEBOOK-PLUGINS (LIKE & DEEL-KNOP)

Plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, zijn op deze website geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk-knop" ("Vind ik leuk") op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Als u deze website bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat je deze website hebt bezocht met je IP-adres. Als u op de Facebook "Vind ik leuk"-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

TWITTER-PLUGIN

Op deze website zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter.Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twittercom/de/privacy.

De Twitter-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings

INSTAGRAM-PLUGIN

Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van deze website aan uw Instagram-profiel te koppelen. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Instagram worden gebruikt.

De Instagram-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

PINTEREST-PLUGIN

Op deze website gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS ("Pinterest").

Als u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers. De plug-in verzendt loggegevens naar de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, type en instellingen van de browser, datum en tijd van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

De Pinterest-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Pinterest: https://policy .pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analysetools en advertenties

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6 lid 1 lid f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Opslagtijd

Gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

FACEBOOK-PIXELS

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook") om conversie te meten.

Op deze manier kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken.Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, in overeenstemming met de Facebook-richtlijn voor gegevensgebruik kan. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook-pagina's en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als beheerder van de site.

Facebook-pixels worden gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, inclusief sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensbeschermingsinformatie van Facebook bevat meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen' gebruiken in het gedeelte 'Advertentie-instellingen' op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Schakel uit. Je moet ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com /de/praferenzmanagement/ .

7. Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEFGEGEVENS

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de "afmelden"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven onaangetast.

Nadat u van de nieuwsbriefdistributielijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). Opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen

MAILCHIMP

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert om u op de nieuwsbrief te abonneren (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de MailChimp-servers in de VS.

MailChimp is gecertificeerd volgens het "EU-US Privacy Shield". Het "Privacy Shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS te waarborgen.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een met MailChimp verzonden e-mail opent, maakt een bestand in de e-mail (zogenaamde webbeacon) verbinding met de MailChimp-servers in de VS. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Ook wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als je geen analyse door MailChimp wilt, moet je je afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden we een bijbehorende link in elk nieuwsbriefbericht. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven onaangetast.

Nadat u van de nieuwsbriefdistributielijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). Opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

8. Betalingsproviders en wederverkopers

PAYPAL

Op deze website bieden wij onder andere betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invoert naar PayPal verzonden.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG (toestemming) en artikel 6 lid 1 lid b AVG (verwerking om een ​​contract na te komen).U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van eerdere gegevensverwerkingsactiviteiten.

KLARNA

Op deze website bieden wij o.a. betalen met de diensten van Klarna aan. De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna").

Klarna biedt verschillende betalingsopties (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als je besluit om met Klarna (Klarna checkout-oplossing) te betalen, verzamelt Klarna verschillende persoonsgegevens van je. Details hierover kunt u lezen in Klarna's privacyverklaring onder de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna checkout-oplossing te optimaliseren. De optimalisatie van de kassa-oplossing vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en geen schade aanrichten. Ze blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert. Details over het gebruik van Klarna-cookies zijn te vinden via de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

De overdracht van uw gegevens aan Klarna vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG (toestemming) en artikel 6 lid 1 lid b AVG (verwerking ter uitvoering van een contract). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van eerdere gegevensverwerkingen.

ONMIDDELLIJKE OVERDRACHT

Op deze website bieden wij onder andere betaling door middel van "Sofortüberweisung" aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "Sofort GmbH").

Met behulp van de "Sofortüberweisung"-procedure ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we direct aan onze verplichtingen voldoen.

Als je hebt besloten om de "Sofortüberweisung"-betaalmethode te gebruiken, stuur dan de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, die ze kunnen gebruiken om in te loggen op je online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo na het inloggen en voert de overboeking naar ons uit met behulp van de TAN die u heeft verzonden. Hij stuurt ons dan direct een transactiebevestiging. Na het inloggen worden uw verkopen, de kredietlimiet van de roodstand en het bestaan ​​van andere rekeningen en hun saldo automatisch gecontroleerd.

Naast de pincode en de TAN worden de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens omvatten voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG (toestemming) en artikel 6 lid 1 lid b AVG (verwerking om een ​​contract na te komen). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van eerdere gegevensverwerkingen.

Meer informatie over betaling met onmiddellijke overboeking vindt u in de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

.